Sveska 1 1978

Etnološke sveske

Reč urednika

Uz prvi broj časopisa "Etnološke sveske" (1-2)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučni radovi

Primena dijalektičke dihotomije u analizi obreda (3-22)
Dušan Bandić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Semiološki pristup proučavanju obreda - na primeru obreda o svetom Andreji (23-32)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Teorijsko-hipotetički okvir za proučavanje poklada kao obreda prelaza (33-50)
Mirjana Prošić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Selo kao obredno-religijska zajednica (51-65)
Nikola Pavković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Agrarna magija kao oblik obredne prakse u Srba (66-76)
Branko Ćupurdija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Neke životinje u obrednoj praksi kod srpskog naroda (77-99)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Žrtvovanje pijetla i pileta u đurđevdanskim obredima obilaženja i oboravanja sela (100-108)
Dobrila Bratić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Grejanje pokojnika (109-113)
Slobodan Zečević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Alkoholna pića i obredna praksa (114-122)
Srebrica Knežević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Socijalni sadržaj običaja o Lazarevoj suboti (123-131)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Struktura i funkcije obrednog šišanja (strižbe) (132-141)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prilog proučavanju savremenih promena u porodičnim obredima (142-152)
Zorica Divac
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Neke karakteristike svadbenih običaja u Beogradu na primerima opština Stari Grad i Novi Beograd (153-197)
Vilma Niškanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Običaj darovanja o sahranama u okolini Smederevske Palanke i nekim drugim krajevina donje Šumadije (168-175)
Tomislav Živković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Obredni hlebovi u smederevskom kraju kao odraz društveno-ekonomskih uslova (176-188)
Ljubica Marinković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik