Sveska 1 2008

Muzeji

Članci

УПОТРЕБА МУЗЕАЛИЗОВАНИХ ЗНАЊА КАО АГЕНСА ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И РАЗВОЈА (7-20)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

MUZEJ I INTERNET – NOVA STVARNOST (21-26)
Slavoljub Petrović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ИЗАЗОВИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГ МУЗЕОЛОШКОГ РАДА (27-39)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

SNEŠKO BELIĆ U HRAMU MUZA (41-56)
Vladimir Krivošejev
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ МУЗЕЈА У ВРЕМЕНУ ТРАНЗИЦИЈЕ (57-75)
Mirko Babić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ЗБИРКЕ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА У МУЗЕЈУ ВУКА И ДОСИТЕЈА ЗА СЛЕПЕ И СЛАБОВИДЕ ПОСЕТИОЦЕ (77-94)
Ivan Kručičan
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

НЕРЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА У КРУШЕВАЧКОМ КРАЈУ (95-103)
Živka Romelić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МАНИФЕСТАЦИЈА „ЗЛАТНА СВАДБА“ У ФУНКЦИЈИ МУЗЕОЛОГИЈЕ (105-133)
Suzana Mijić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ETNO-KUĆE: U POTRAZI ZA IDENTITETOM (135-146)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЗАШТИТА СТАРИХ И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА – ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС (147-171)
Biljana Đorđević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ISTORIJA ODEVANJA I MODE: Predlog knjiga za prevod na srpski jezik (173-185)
Mirjana Menković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Joan Santacana Mestre, Francesc Xavier Hernandez Cardona MUSEOLOGIA CRITICA, Edicion Trea, S.L. Gijon (Asturias) 2006 (187-190)
Biljana Đorđević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Љиљана Гавриловић, Култура у излогу: ка новој музеологији (191-192)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

The Gorge Line – опредмећена музика (192-194)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Живот у Србији уочи електрификације, Музеј науке и технике (194-196)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik