Sveska 2 2013

Antropologija

Impressum

Impressum (2-3)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronika

"Не цвикај од антро-цвика!" (213-214)
Ana Kubičela, Jelena Radović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Peti Etnofilm festival – izvještaj (214-216)
Martin Bogdan, Ema Vene
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Instructions to Authors

Instructions to Authors (221-223)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Članci

СТРУКТУРНО НАСИЉЕ КАО ЧИНИЛАЦ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА (9-24)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

TRANSITION POLITIQUE, USAGE DE LA TRADITION ET CHANGEMENT DE LA PRATIQUE RITUELLE DANS LES VILLAGES DE SERBIE, 1987-1991 (25-56)
Slobodan Naumović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ASTROLOGICAL FORECASTING AND THE TURKISH MENACE IN THE RENAISSANCE BALKANS (57-72)
Scott E. Hendrix
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

OLDER PEOPLE AND THE INNOVATIVE FORMS OF LIVING AND CARE (73-87)
Boštjan Kerbler
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

NOMADIZAM DOKTORA PLATONA ILIČA GARINA (89-101)
Jasmina Vojvodić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

POTREBA ZA ETNOGRAFSKIM ISTRAŽIVANJIMA SVETOVA POSVEĆENIH VERNIKA SPC (103-119)
Slaviša Raković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

MEETING GOD: AN ANTHROPOLOGICAL FRAMEWORK FOR A PARTICULAR RELIGIOUS EXPERIENCE (121-133)
Ori Goldberg
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ANTROPOLOŠKI PRISTUP MEDIJIMA – KRATAK PREGLED (SA POSEBNIM OSVRTOM NA IGRANI FILM) (135-155)
Ana Banić-Grubišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

MIT O NARODNOM HEROJU JURAJU JANOŠIKU: IZMIŠLJANJE TRADICIJE U OKVIRU SLOVAČKOG NACIONALIZMA (157-187)
Kristijan Obšust
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

TRGOVINA "TUĐIM TELIMA" U SLUŽBI NEMAČKE ANTROPOLOGIJE (189-209)
Monika Milosavljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik