Nativna etnografija i nova tradicija. Dva antropološka eseja

Ivan Kovačević
Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu, Odelejenje za etnologiju i antropologiju

Baština i kriminal. Seljak kao nadri-arheolog

Ljubica Milosavljević
Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar

Socijalna ontologija u filmu "Avatar"

Nina Kulenović
Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu, Odelejenje za etnologiju i antropologiju

Granice kao kulturni konstrukt. Mitološki arhetip Američkog Zapada

Ljubomir Hristić
Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar

Heroji Divljeg Zapada. Prikazi i prvobitne naseobine

Ljubomir Hristić
Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar

Recentna spomenička kultura Zapadnog Balkana: Pop-heroji i tradicija

Emilija Mijić
Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar

Tradicije u Evropi: Modifikovanje, izumevanje i instrumentalizacija tradicije

Senka Kovač, Miloš Milenković
Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu, Odelejenje za etnologiju i antropologiju

Izaberite jezik

Tipovi publikacija