Sveska 1 2006

Etnoantropološki problemi

Naučni članci

Individualna antropologija ili antropolog kao lični guslar (19 - 37)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Antropologija AIDS-a. Rizično okruženje i rutina injektiranja među beogradskim intravenskim korisnicima droge (37 - 49)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ujedinjena Evropa: ekonomske, obrazovne i političke integracije (61-80)
Vladimir Ribić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Van Genep po drugi put među Srbima. Prilog istoriji srpske etnologije/antropologije u poslednjoj četvrtini dvadesetog veka (81-94)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Nova srpska antropologija

On the heaviness of feathers, or what has culture got to do with the failure to establish an organic poultry production business in contemporary Serbia? (103-124)
Slobodan Naumović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Pojam "nevestnine" – prilog terminologiji bračnih davanja (125-154)
Vojislav Stanimirović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Mit, religija i nacionalni identitet: Mitologizacija u Srbiji u periodu nacionalne krize (155-180)
Saša Nedeljković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Vampir: osujećeni mitski predak i simbol osujećenog muškog seksualnog potencijala (181-202)
Lidija Radulović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Filip Kurten, Stiven Fajerman, Leonard Tomson, Jan Vansina. Istorija Afrike (203-205)
Senka Kovač
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Perspektive savremenog proučavanja narodne religije. Povodom knjige Danijela Sinanija (206 - 210)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Kristofer Partridž. Enciklopedija novih religija - nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti (210-212)
Danijel Sinani
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Helena Zdravković. Politika žrtve na Kosovu (212 - 215)
Vladimir Ribić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Stef Jansen. Antinacionalizam (215 - 217)
Vladimir Ribić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Džoel Halpern. Srpsko selo - društvene i kulturne promene (217 - 218)
Ivan Đorđević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronike

1. Problemi kulturnog identiteta stanovništva savremene Srbije – projekat Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije (S. Kovač); 2.III konferencija Međunarodne asocijacije za antropologiju jugoistočne Evrope Urbani život i kultura u jugoistočnoj Evropi, Beograd: 26-29. maj 2005. godine (V. Vučinić-Nešković) 3. IV srpsko-bugarska konferencija Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu u Srbiji i Bugarskoj: balkanska transformacija i evropska integracija, Zrenjanin, 25-28. oktobra 2005. (D. Antonijević) 4. EURETHNO u 2005 – godini evropske baštine (S. Kovač) 5. Izveštaj sa okruglog stola Manjine u proširenoj Evropi (Grac, 2005) (S. Nedeljković) 6. Izveštaj sa IV Roaming anthropology seminara (Nova Gorica, 2006) (S. Nedeljković) 7. New Contexts in Teaching and Learning: International Perspectives, Birmingem, Velika Britanija 23-25. novembra 2005. (J. Baćević) 8. Izveštaj o putovanjima i terenskom radu studenata Odeljenja za etnologiju i antropoligiju Filozofskog fakulteta u Beogradu u Bugarskoj (G. Gorunović) 9. Izveštaj o terenskom istraživanju studenata Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu (Orahovac, Boka Kotorska) (G. Gorunović) 10. Socio-kulturna antropologija u Istraživačkoj stanici Petnica (J. Baćević) (219 - 232)

Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik