Sveska 1 2016

Etnoantropološki problemi

Naslovna strana

Impresum (3-15)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučni članci

Opera as Social Showcase: Rituals of “Magic Mirrors” at the Margravial Opera House in Mid-Eighteenth-Century Bayreuth (19–45)
Vlado Kotnik
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Reprezentovanje urbanih heroja rata u popularnoj TV seriji „Otpisani“ (47–61)
Nataša Simeunović Bajić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Grad teatar i identitet: Narodno pozorište-Nepszίnház-KPGT (63–83)
Lazar Jovanov
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Alfred Kreber i koncept superorganskog (85-111)
Marko Škorić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Starost gastarbajtera: strategije životnih izbora migrantske populacije u penziji (113-135)
Dragana Antonijević, Ljubica Milosavljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Manastiri Srpske pravoslavne crkve na Internetu: novi oblici religijskih i duhovnih interakcija posredstvom Fejsbuka (137-158)
Lidija Radulović, Senka Kovač
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Žena u borbi / Žena u modi: Odjevne prakse u poslijeratnom periodu socijalističke Jugoslavije na primjeru časopisa "Žena u borbi" i "Naša Moda" (159-173)
Ivana Čuljak, Lea Vene
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Moći otkrivenja: eshatologija, apokaliptička književnost i milenarizam (175-192)
Milan Tomasevic
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Etnotaksonomska klasifikacija kulturnih misli korisnika Internet pornografije, interpretirana u kontekstu japanske animirane pornografije (193-214)
Milica Vučurović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Nova srpska antropologija

Antropologija filma u Srbiji (217-239)
Ivan Kovačević, Vladimira Ilić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Iz drugih društvenih i humanističkih nauka

Sloboda versus narodni suverenitet: Konstanovo shvatanje „ideja iz 1789“ i prepreka u njihovoj afirmaciji (243-262)
Aleksandar Molnar
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ideje iz 1914: nemački intelektualci i legitimacija politike Nemačkog rajha tokom Prvog svetskog rata (263-285)
Mihael Antolović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Etnografija srpskog postsocijalizma (287-290)
Marija Brujić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Identifying Yugonostalgia – Revisited: The Limitations of an Application of Nation-Building Theory (291-294)
Vladimir Ilić, Maja Krek
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Obaveštenje

Dodela nagrade "Dušan Bandić" za 2015. godinu Ivanu Kovačeviću (295)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik