Sveska 2 2007

Tema broja: Savremene urbane legende. Urednik teme broja - Ivan Kovačević

Tema broja - naučni članci

Urbane legende: američki i/ili globalni folklor (11-23)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Koncept urbanih legendi (25-34)
Ljubomir Hristić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Legende o krađi organa: moralna dilema savremenog društva (35-69)
Dragana Antonijević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Aligator u kanalizaciji: Urbane legende kao kognitivne mape (71-85)
Ljubomir Hristić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ko je ubio Džoa Magarca? (103-120)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Studentske legende o polaganju ispita: kritika ili afirmacija obrazovnog sistema? (87-102)
Jana Baćević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučni članci

Qualitative Field Research in Anthropology: An Overview of Basic Research Methodology (123-135)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Roditeljska kletva kao nevidljivo nasilje: diskurs antimaterinstva u tradicijskoj kulturi (137-146)
Lidija Radulović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Utilisation of Carnival: Case of north-eastern Slovenia (147-154)
Peter Simonič
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Nova srpska antropologija

Antropološka kritika teze o "braku kupovinom žena" kao prilog promišljanju interdisciplinarnosti (157-220)
Zorica Ivanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Bazične tehnike humora po Arturu A. Bergeru (221-249)
Vesna Trifunović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Da je Griol... Povodom knjige Senke Kovač (251-252)
Miloš Milenković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronike

1. Naučni skup: Tranzicija i postsocijalizam - antropološka istraživanja. Filozofski fakultet u Beogradu, 24. 11. 2007. (V. Ribić) 2. Slike kulture - nekad i sad: povodom 60 godina Etnografskog instituta SANU, Kruševac 2007. (M. Mitrović) 3. Antropologija u srednjoj školi, seminar u Petnici (Č. Brković) (253-256)

Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik