Sveska 3 2011

Tema broja: Arheologija. Urednik teme broja - Aleksandar Palavestra

Tema broja - naučni članci

Čemu još istorija arheologije? (565-577)
Staša Babić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

U službi kontinuiteta. Etno-arheologija u Srbiji (579-594)
Aleksandar Palavestra
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Problem kulturnog identiteta u savremenoj arheološkoj praksi (595-606)
Zorica Kuzmanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Divlji čovek kao mera drugosti (607-624)
Monika Milosavljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Kanonski lepo - estetski kriterijumi i geneza rasizma (625-640)
Vladimir V. Mihajlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ex oriente nigri: „Kapetan crnaca“ i fabrikacija minojske kulture (641-657)
Uroš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„Ranoantička naselja“ i gvozdeno doba centralnog Balkana: pitanja etničkog identiteta (659-678)
Ivan Vranić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Gordijev interpretativni čvor: rimski pisani izvori, ideja sociokulturne evolucije i koncept romanizacije (679-698)
Vladimir D. Mihajlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Konstruisanje identiteta u rimskoj Dalmaciji: Salonitanski gladijatori i njihov društveni status (699-713)
Marko A. Janković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Identity Restored: Nesmin's Forensic Facial Reconstruction in Context (715-728)
Branislav Anđelković, Joshua Harker
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

A tentative attempt to estimate the systemic number of the Late Neolithic Vinča culture figurines (729-741)
Marko Porčić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučni članci

Bit moda, rokenrol i generacijski sukob u Jugoslaviji 1965-1967 (745-762)
Aleksandar Raković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Yustalgija : Sećanje i materijalna kultura socijalizma kao okvir za konzumiranje sadašnjosti (763-782)
Emilija Mijić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Društveni činioci zdravstvene vulnerabilnosti marginalizovanih društvenih grupa (783-805)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Sanja Lazarević Radak, 2011. Na granicama orijenta. Predstave o Srbiji u engleskim i američkim putopisima između dva svetska rata. Pančevo: Mali Nemo, 321 str. (807-809)
Vladimir V. Mihajlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Aleksandar Palavestra. 2011. Kulturni konteksti arheologije. Beograd: Filozofski fakultet, str. 315 (809-810)
Staša Babić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronike

Lav, veštica i orman: Uporedni prikaz dve sekcije na 16th Annual Meeting of European Association of Archaeologists (811-815)
Uroš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Međunarodni naučni simpozijum: Prostori pamćenja: arhitektura, baština, umetnost / Spaces of Memory: Architecture, Heritage, Art. Filozofski fakultet u Beogradu - Muzej primenjene umetnosti u Beogradu, 12 - 15.4.2011. godine. (815-816)
Vladimir V. Mihajlović, Monika Milosavljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

In memoriam

Lewis R. Binford (1931-2011) (817-818)
Marko Porčić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik