Sveska 1 2011

Гласник Етнографског института САНУ

Naučni članci

Жива дела мртвих тела. Смрт и религија нације у Србији 19. века (srpska verzija teksta) (7-17)
Aleksandra Pavićević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Living acts of Dead Bodies. Death and Religion of the Nation in Serbia in 19th Century (18-28)
Aleksandra Pavićević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Концептуализација стратегије и реализација етничког/националног идентитета у историјском дискурсу (29-38)
Mirjana Pavlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Conceptualization, Strategies and Realization of Ethnic/National Identity in Historical Discourse (39-48)
Mirjana Pavlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Питање реформе црквеног календара: информисаност и ставови грађана Србије (49-59)
Милеса Стефановић-Бановић
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

The Issue of Reform of the Church Calendar: the Level of Information and Positions of Citizens of Serbia (60-70)
Milesa Stefanović-Banović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Обликовање болa: античка грчка тужбалица и њен терапеутски аспект (71-83)
Đurđina Šijaković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Shaping the Pain: Ancient Greek Lament and Its Therapeutic Aspect (84-96)
Đurđina Šijaković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Кинези баптисти: пример двоструке мањине у Србији данас (97-105)
Gordana Blagojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

The Chinese Baptists: an Example of a Twofold Minority in Serbia Today (106-114)
Gordana Blagojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Бивши Исток, бивши Запад: (пост)социјалистичка носталгија и феминистичке генеалогије у данашњој Европи (115-128)
Chiara Bonfiglioli
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Унапређивање вештина менаџерства за професионалне дизајнере: одговор на актуелну кризу у професији? (129-141)
Fernando Diego Del Vecchio
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Препознатљивост као добробит у глобализацији (143-153)
Branislav Pantović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Recognition as Welfare in Globalization (155-164)
Branislav Pantović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Bibliografija

Библиографија радова о традиционалној култури и фолклору у Гласнику Етнографског института САНУ – 50 књига (165-238)
Biljana Milenković Vuković, Sunčica Glišić, Jasna Čanković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučna polemika i prikazi

Serbian Dance Tradition. Gordana Blagojević, Σέρβικη χορευτική παράδοση (Serbian Dance Tradition), Institute of the Academy for the Arts and Monuments Preservation of the Serbian Orthodox Church, Sremski Karlovci-Serbia 2009 (239-240)
Maria Hnaraki
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Изазови визуелне антропологије: Историја Балкана у сликама Осврт на FWF – пројекат Visualising family, gender relations and the body: The Balkans approx. 1860-1950 (240-242)
Vesna Trifunović, Ana Đorđević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Пластичне деведесете Аутори изложбе: мр Марко Стојановић и мр Милош Матић; Етнографски музеј у Београду, 20. септембар – 20. децембар 2010. (242-244)
Jelena Pavličić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Roast Chicken and Other Gypsy Stories by Jelena Čvorović publisher Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, EUROPEAN UNIVERSITY STUDIES, Series 19 B – Ethnology, Hamburg, Germany, 2010 (245-246)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik