Sveska 2 2008

Гласник Етнографског института САНУ

Naučni članci

Човек или натчовек: концепт хероја у античкој грчкој религији и/или политици (7-22)
Lada Stevanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Време (без) смрти. Проучавање смрти у српској етнологији током друге половине 20. века (23-35)
Aleksandra Pavićević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Музеји и географије (националне) моћи (37-52)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Од центра до периферије, и обратно: политика топонима у транзицијској престоници (53-74)
Srđan Radović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Празничне SMS честитке (75-98)
Milina Ivanović Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Историјска традиција у домаћој жанровској књижевности (99-115)
Ivan Đorđević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Србија од Микија и Купиново(м) до Европе: jавни наступи и друштвена улога медијске звезде (117-131)
Marijana Mitrović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Моћ категоризације: староседеоци и досељеници југоисточног Косова (133-147)
Sanja Zlatanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Новији турски мигранти у Србији и улога Друштва српско-турског пријатељства (149-157)
Gordana Blagojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Утицај очинског улагања у кћерке: случај жена у Санџаку (159-170)
Jelena Čvorović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Два метода контемплације: јога и исихастичка молитва. Оглед из упоредне религије (171-183)
Milica Bakić-Hayden
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučna polemika i prikazi

1. Miroslava Malešević, Žensko. Srpski genealoški centar, Etnološka biblioteka, knjiga 25, Beograd 2008. 264 strane; 2. Saša Nedeljković, Čast, krv i suze: ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Zlatni zmaj, Beograd 2007, str. 326 (185-189)
Ivan Đorđević, Sanja Zlatanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronika

Hronika (191-196)
Ljiljana Gavrilović, Ljupčo Risteski, Dragana Radojičić, Milina Ivanović Barišić, Мирко Благојевић
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik