Sveska 2 2012

Tema broja: Antropologija popularne kulture. Urednik teme broja - Bojan Žikić

Naslovna strana

Impresum (301-307)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Tema broja - naučni članci

Популарна култура: надкултурна комуникација (315-341)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Omladinske distopije: Bildungsroman za 21. vek (343-358)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Sanjaju li klonovi ljubav? Predstave o klonovima u popularnoj kulturi (359-380)
Dragana Antonijević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ufologija: poreklo jedne „nauke“ u popularnoj kulturi (381-399)
Nina Kulenović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prilog definisanju pojma popularne kulture: empirijska provera saznajnih ograničenja popularnih predstava o istražnom zatvoru u Srbiji (401-429)
Saša Nedeljković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

О фудбалу, антропологији и транзицији. Наративи о насиљу и безбедности у савременој Србији (431-446)
Ivan Đorđević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

All Roads Lead to Guča: Modes of Representing Serbia and Serbs during the Guča Trumpet Festival (447-470)
Marija Krstić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Proučavanje muzike u antropologiji (471-486)
Marija Ristivojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Поп песма: епистоларна форма популарне културе (487-508)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučni članci

Nove i alternativne religije u Srbiji – o proučavanju i proučavanima (511-538)
Danijel Sinani, Nina Kulenović, Mladen Stajić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Biografija kao paradigma etničke i nacionalne emancipacije: životna priča Crnogorca iz Lovćenca kao izvor za proučavanje etniciteta i nacionalizma Crnogoraca u Vojvodini (539-560)
Saša Nedeljković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Iz drugih društvenih i humanističkih nauka

Демографске одлике Вардарске бановине и проблеми самоидентификације (563-584)
Vladan Jovanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Saša Nedeljković. Kultura i nasilje: antropološki pristup proučavanju naličja nasilja. 2011. Beograd: Baštinik i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 518. (585-587)
Ana Banić-Grubišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Нина Куленовић. Социјална онтологија у филму „Аватар“. Антрополошка анализа. 2011. Београд: Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Одељење за етнологију и антропологију (587-590)
Marija Krstić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Popularna muzika kao zvuk nacije. Ketrin Bejker, 2011, Zvuci granice. Popularna muzika, rat i nacionalizam u Hrvatskoj posle 1991. Beograd: Biblioteka XX vek (590-592)
Marija Ristivojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik