Sveska 3 2012

Tema broja: Arheologija. Urednik teme broja - Staša Babić

Naslovna strana

Impresum (597-603)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Reč urednika

Beleška uz temu broja (611-614)
Staša Babić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Tema broja - naučni članci

Uticaj lingvistike na formiranje kulturno-istorijskog pristupa u arheologiji (615-628)
Zorica Kuzmanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Gustaf Kosina i koncept kulture u arheologiji (629-648)
Aleksandar Bandović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Vasić pre Vinče (1900-1908) (649-679)
Aleksandar Palavestra
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Niko Županić i istorijska antropologija balkanskih naroda (681-708)
Monika Milosavljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Koncept romanizacije u arheologiji: uspon i pad paradigme (709-729)
Vladimir D. Mihajlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Urbanizacija u arheološkim interpretacijama: primer "helenizovanih" naselja u unutrašnjosti Balkana (731-746)
Ivan Vranić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Relata refero. Percepcija antičke grčke prošlosti u savremenom srpskom obrazovanju (747-762)
Vladimir V. Mihajlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Princeza Ru i Papirus – Stereotipi o starom Egiptu u stripu (763-792)
Vera Vasiljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hegemonija za početnike: egipatske aktivnosti na Južnom Levantu u drugoj polovini četvrtog milenijuma p. n. e. (793-807)
Branislav Anđelković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Kontekstualna analiza fragmentacije antropomorfnih figurina sa kasnoneolitskog lokaliteta Selevac (809-827)
Marko Porčić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučni članci

Socioekonomski elementi trgovine ljudima u EU (831-852)
Alfred Wong, Roxanne Gomes
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Приче о сновима који наговештавају смрт и умирање и њихово тумачење (853-868)
Žarko Trebješanin
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Od istorije do istorija arheologije. Histories of Archaeology: A Reader in the History of Archaeology. Edited by Tim Murray and Christopher Evans (869-871)
Aleksandar Bandović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Joseph Maran and Philipp W. Stockhammer (eds.) Materiality and Social Practice: Transformative Capacities of Intercultural Encounters (871-874)
Uroš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronike

Međunarodni naučni skup: Nedelja osmanskog nasleđa. Filozofski fakultet – Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Beograd, 07-11. novembar 2011. (875-876)
Vladimir V. Mihajlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Međunarodna naučna konferencija Fingerprinting the Iron Age: Approaches to identity in the European Iron Age. Integrating South-Eastern Europe into the debate. Magdalene College Cambridge – Mcdonald Institute for Archaeological Research – University of Cambridge, 23-25. 09. 2011. godine. (876-878)
Ivan Vranić, Vladimir D. Mihajlović, Marko Janković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik