Sveska 1 2013

Antropologija

Impressum

Impressum (2-3)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučni intervju

SEĆANJE NA PROFESORKU SREBRICU KNEŽEVIĆ (1930 –2012) (157-171)
Gordana Gorunović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi i kritike

Mark Izrael i Ijan Hej. Etika istraživanja u društvenim naukama. 2012. Beograd: JP Službeni glasnik. (175-177)
Marija Krstić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Instructions to Authors

Instructions to Authors (182-184)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Članci

ANTROPOLOŠKO POIMANJE BAJKE KAO OPTIMISTIČKOG ŽANRA (9-22)
Dragana Antonijević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

OBNOVA JAVNOG PROSLAVLJANJA OPŠTINSKIH SLAVA I VERSKIH PRAZNIKA U BEOGRADU KAO SIMBOLIČKA GRANICA IZMEĐU POLITIČKIH SISTEMA (23-37)
Danijel Sinani
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

SIMBOLI UPOZORENJA, KONFLIKT, KAŽNJAVANJE I RAT I NJIHOVA ZNAČENJA MEĐU PREDKOLONIJALNIM JORUBAMA: SLUČAJ AROKOA (39-60)
Matthias Olufemi Dada Ojo
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

FILOGENEZA I ONTOGENEZA IGARA – POSTOJI LI PARALELIZAM? (61-92)
Joško Sindik
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ODRAZ SELFA U OGLEDALU ZAPADNE I ISTOČNE KULTURE (93-109)
Selman Repišti
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ČOVEK PEVA POSLE RATA:DVA KONCERTA SEVDALINKE U BEOGRADSKOM SAVA CENTRU KAO JUGONOSTALGIČNI RITUALI POMIRENJA (111-120)
Davor Petrović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

KURAN I POLIGINIJA: ZAKONODAVNE I ETIČKE INTERPRETACIJE PRAVA ŽENE U ISLAMU (121-135)
Marko Pišev
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„MAPE STEREOTIPA“ KAO DUHOVITO-OPAKI PROIZVOD:FOLKLORIZACIJA I KOMERCIJALIZACIJA ETNIČKIH PREDRASUDA U INTERNET PROSTORU (137-153)
Dragana Antonijević, Ana Banić-Grubišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik