Sveska 3 2008

Tema broja: Nova evoluciona paradigma u antropologiji. Urednik teme broja - Jana Baćević

Tema broja - naučni članci

Zašto ljudi ipak nisu samo veliki majmuni (15-33)
Robin I.M. Dunbar
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Kognitivna evolucija i religija; kognicija i evolucija religije (35-47)
Harvey Whitehouse
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

U odbranu "verovanja": kognitivni odgovor bihejviorizmu, eliminacionizmu, i socijalnom konstruktivizmu (49-62)
Jonathan A. Lanman
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Arheologija, evolucionizam i darvinizam (81-100)
Marko Porčić, Aleksandar Palavestra
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučni članci

Elementi kreiranja božićnog doma: Transformisanje kuće i crkve na Badnji dan u Boki Kotorskoj, Crna Gora (103-128)
Vesna Vučinić-Nešković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Festivalski poredak: muzičke pozornice moći i zadovljstva (129-143)
Miroslava Lukić-Krstanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Televizija, rituali i nadmetanja oko toga šta je "vredno pamćenja" u Srbiji tokom devedesetih godina XX veka (145-169)
Ildiko Erdei
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Pojedinačne migracije Crnogoraca u srpske gradove u periodu posle Drugog svetskog rata (171-188)
Saša Nedeljković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Država i modernost kao antropološke teme (189-201)
Marina Simić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Generacija R: iz perspektive mladih (203-221)
Isidora Jarić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Kako nas vreme gazi: vremenska dimenzija u formulama (223-246)
Zlatko Knežević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Strah i kultura. Kritički prikaz knjige autora Ivana Kovačevića, Bojana Žikića i Ivana Đorđevića (247-249)
Srđan Radović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„Etnografija događaja“: moderan pristup antropološkom istraživanju i pisanju o Božiću. Kritički prikaz knjige Vesne Vučinić-Nešković (249-253)
Lidija Radulović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Moda, različitost i identitet u srpskom socijalizmu. Kritički prikaz knjige Danijele Velimirović (253-256)
Ildiko Erdei
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronike

Naučni skup: Strukturalna antropologija danas. U čast Kloda Levi-Strosa, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 28-29. novembar 2008. (Dragana Antonijević) (257-259)

Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Bibliografija

Izabrana bibliografija knjiga i naučnih radova nastavnog osoblja Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu za period 2006-2008 (261-275)

Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uputstva recenzentima

Uputstva recenzentima (285-286)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik