Sveska 1 2008

Гласник Етнографског института САНУ

Naučni članci

Тужни тропи: могућности другачијих антропологија (7-18)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Етнограф Вера Николаевна Харузина (19-36)
Марина М. Керимова
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Чајкановићев пут од античке и народне књижевности до српске религије и митологије (37-51)
Bojan Jovanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек (53-70)
Ivica Todorović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

За истражувањето на народната култура (71-86)
Ljupčo Risteski
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Културно наслеђе и туризам О конструисању етнографских комплекса (87-100)
Станка Янева
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Идeнтитeт на продају – креирање националног идентитета за потребе туризма (101-114)
Deana Jovanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Етнокултурне стереотипије у функцији локалних идентитета (115-126)
Desanka Nikolić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ко су избрисани? Технике искључивања у Републици Словенији (127-144)
Marta Stojić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Аутономија жена и насиље у породици у регији Санџака: утицај религије и регије (145-165)
Jelena Čvorović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Наследноправни положај усвојеника и усвојиоца - на примеру из Врања (167-179)
Jadranka Đorđević-Crnobrnja
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Животне стратегије генерација становништва словачких села у 20. веку (181-189)
Peter Slavkovský
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Херцеговачке избјеглице у Боки Которској и Конавлима (1875-1878) у свјетлу нових података (191-209)
Marija Crnić Pejović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Занимања становништва рисанског краја на основу Катастра из 1704. Године (211-225)
Dragana Radojičić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Бежи бољко где певац не пева. Не-живот и ништавило у нашим народним басмама (227-244)
Lasta Đapović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Наука о народу и антропологија Човека (245-252)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Etnografska građa

Етнографска грађа у делу Јована Мишковића 2. део (245-278)
Lasta Đapović, Biljana Milenković Vuković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučna polemika i prikazi

Дуго путовање у Јевропу Мирјана Прошић-Дворнић, Одевање у Београду крајем XIX и почетком XX века Стубови културе, Београд 2006. (279-282)
Ildiko Erdei
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Гордана Горуновић, Српска етнологија и марксизам: научно дело Шпире Кулишића Српски генеалошки центар, Београд, 2007, стр. 260. (283-284)
Mladena Prelić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Годишњак Матице дрежничке: часопис за науку, културу, књижевност и уметност Бајмок 2007. (284-285)
Milina Ivanović Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Русини очима етнолога Душан Дрљача, Руснаци у етноґрафских записох/Русини у етнографским записима (Друштво за русински језик, књижевност и културу, Нови Сад 2006.) (286-288)
Хелена Међеши
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik