Sveska 1 2007

Гласник Етнографског института САНУ

Naučni članci

Хришћански идентитет секуларне Европе (9-28)
Miroslava Malešević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Приче о истини и толеранцији: креатори и креирани (29-43)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Глобализација идентитета у закаснелој транзицији: представе о Европи и Србији међу студентима у Београду (45-59)
Srđan Radović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Владе Дивац – недовршена транзициона бајка (61-75)
Ivan Đorđević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Дан заљубљених као Осми март транзиционе Србије. Анализа једног (новог?) празника (77-89)
Jana Baćević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Свети Валентин vs. Свети Трифун или два у једном (91-102)
Radost Ivanova
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Коришћење јавног простора од стране интравенских корисника дроге у Београду: места, управљање ризиком и навике (103-114)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Друштвена политика према породици – подруштвљавање или крај једне историјске форме? (115-124)
Aleksandra Pavićević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Формирање социјалних типова у теорији Орина Клапа (125-139)
Vesna Trifunović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Антрополошки концепт спектакла у мрежи ритуала, светковина и догађаја (141-155)
Miroslava Lukić-Krstanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Етнографска музејска експозиција у функцији комуникациониг процеса - пример сталне поставке Етнографског музеја у Београду (157-170)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Уклета места и уклета пракса. Потрага за благом и уклета места. Студија случаја из Грчке (171-192)
Maria Koumarianou
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Прича о циганском змају: еволуциони приступ наративима (205-215)
Jelena Čvorović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Фолклорна анегдота: између индивидуалног и колективног – теренска истраживања Срба у Медини (Мађарска) (217-232)
Marija Ilić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Српске школе и настава српског језика у Грчкој у 20. веку (233-244)
Gordana Blagojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Клифорд Герц: једна каријера (245-251)
Aleksandar Bošković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Предавања о људској разноликости: може ли образовање променити став студената према схватању „расе“? (253-258)
Goran Štrkalj, Victoria E. Gibbon, A.Tracey Wilkinson
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučna polemika i prikazi

Етнографија музике света. Иван Чоловић, Етно, приче о музици света на Интернету, XX век, Београд, 2006. (259-262)
Ildiko Erdei
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

20 th World Congress on Dance Research “Promotion of diversity” 25-29. октобар 2006. године, Атина (Грчка) (262-263)
Gordana Blagojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Радост Иванова, Култура наше свакодневице. Фабер, Велико Трново, Бугарска, 2006. 188 страна (263-266)
Marta Stojić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik