Sveska 4 2012

Etnoantropološki problemi

Naslovna strana

Impresum (883-889)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučni članci

Vremenska kontekstualizacija kulturnih predstava o postsocijalizmu, tranziciji i evrointegracijama u Srbiji (899-917)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

(Hiper)produkcija čuda i čudesnih dela: značenja narodnih i crkvenih interpretacija i njihov značaj za proces desekularizacije u Srbiji (919-933)
Lidija Radulović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Nov izgled za „novu ženu“: uobličavanje „proleterskog ukusa“ (1945–1951) (935-955)
Danijela Velimirović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Enterprajz sa neograničenom odgovornošću: o mapiranju i kolonizovanju svemira (957-978)
Predrag Krstić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Moć narativa: uticaj priča o izlečenju putem nekonvencionalne medicine (979-998)
Vesna Trifunović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Dan državnosti (ili) Sretenje: ideologija vs. hronologija (999-1015)
Srđan Milošević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Šta je danas vukodlak? Semiološka analiza tekstova o „tamnavskom vukodlaku“ (1017-1032)
Sonja Žakula
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Narativna reprodukcija savremenog crnogorskog identiteta u procesu evroatlantskih integracija (I dio) (1033-1055)
Branko Banović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Procena relevantnosti i efikasnosti Joruba bogova kao agenata kažnjavanja: studija o Sangu i Ogunu (1057-1076)
Rashidi Akanji Okunola , Matthias Olufemi Dada Ojo
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Iz drugih društvenih i humanističkih nauka

Politička mobilizacija crnogorskih komunista u „Antibirokratskoj revoluciji“ (1079-1101)
Vladimir Ribić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uzori, Maro, ravnine – poezija, magija, obred (1103-1116)
Zoja Karanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Stevan Raičković i folklor: predstave o onom svetu (1117-1137)
Dušica Potić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uticaj Ničeove antropologije na delo Džordža Bernarda Šoa (1139-1165)
Biljana Vlašković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uporedna analiza „tradicionalne“ zemljoradnje u provinciji Kastamonu, Turska i tragova neolitske poljoprivrede na lokalitetu Čatal Hijik, centralna Anadolija (1167-1191)
Dragana Filipović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Klisala Harrison, Elizabeth Mackinlay and Svanibor Pettan (eds.) 2010. Applied Ethnomusicology: Historical and Contemporary Approaches (1193-1196)
Marija Dumnić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronike

Three Meetings in One Event: 2012 World Council of Anthropological Associations Bi-Annual Meeting, Anthropology of Global Issues International Symposium, and Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth Annual Conference. March 31-April 6, 2012, New Delhi, India (1197-1201)
Vesna Vučinić-Nešković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Izveštaj sa četvrtog festivala etnografskog filma "ETNOFILm" u Rovinju, Hrvatska (1202-1204)
Ljiljana Pantović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Studentska terenska praksa – Sirogojno 2012 (1204-1205)
Danijela Velimirović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Lista recenzenata

Spisak recenzenata za 2012. godinu (1207-1211)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uputstva recenzentima

Uputstva recenzentima (1213-1214)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik