Sveska 3 2013

Tema broja: Arheologija. Urednik teme broja: Vera Vasiljević

Naslovna strana

Impresum (607-613)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Tema broja - naučni članci

Kakva nam arheologija treba? (621-631)
Staša Babić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ogled iz teorijske arheologije: da li postoje arheološke kulture? (633-655)
Marko Porčić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Deskripcija nasuprot interpretaciji: odnos tradicionalne i savremene arheologije prema problemu impreso-barbotin ranog neolita (657-679)
Jasna Vuković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Čitanja Miloja M. Vasića u srpskoj arheologiji (681-715)
Aleksandar Palavestra
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Niko Županić i konstrukcija jugoslovenske etnogeneze (717-746)
Monika Milosavljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Koncept romanizacije Teodora Momzena i njegova uloga u konstituisanju rimskih arheologija Zapadnog Balkana (747-762)
Marko A. Janković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Repozicioniranje uloge antičkih pisanih izvora u arheologiji (763-778)
Zorica Kuzmanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Genius loci Balkani: recepcija prošlosti i konstruisanje akademskog narativa o balkanskom nasleđu (779-803)
Vladimir D. Mihajlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Preko Ilirije do Evrope (805-823)
Vladimir V. Mihajlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Stari Egipat u našem kulturnom nasleđu? (825-844)
Vera Vasiljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Arheologija u kadru: predstave arheologije u srpskom filmu (845-863)
Aleksandar Bandović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Srž romantizma. Isaija Berlin, 2012. Koreni romantizma, Melonova predavanja u Nacionalnoj umetničkoj galeriji, 1965. Vašington, DS (urednik britanskog izdanja: Henri Hardi; preveo sa engleskog: Branimir Gligorić; stihove prevela: Nataša Tučev). Službeni glasnik: Beograd, 183 str. (865-867)
Monika Milosavljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Danijel Dzino. 2010. Illyricum in Roman politics 229 BC-AD 68. Cambridge: Cambridge University Press, 223 pp. (867-868)
Marko A. Janković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Da li je praistorija vizuelna? Peter Wells. How Ancient Europeans Saw the World: Vision, Patterns, and the Shaping of the Mind in Prehistoric Times. 2012. Princeton University Press. 285 pp. (869-871)
Aleksandar Bandović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronike

Međunarodna konferencija "II International Congress of Pottery Studies – Ethnoarchaeology and Experimentation: going further the analogy", 5-9. mart 2013, Granada, Španija (873-875)
Jasna Vuković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Međunarodni naučni skup Theoretical Roman Archaeology Conference XXIII – TRAC XXIII. King's College London, 4-6. 04. 2013. godine. (875-877)
Vladimir D. Mihajlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Међународна научна конференција Imperialism and Identity at the Edges of the Roman World. Одељење за ар- хеологију Филозофског факултета у Београду, Одсек за историју Фило- зофског факултета у Новом Саду и Истраживачка станица Петница, 20-23. септембра 2012. године. (877-879)
Ivan Vranić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik