Sveska 1 2015

Etnoantropološki problemi

Naslovna strana

Impresum (3-9)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučni članci

Ozbiljne igre. Teorija u antropologiji 1980-ih (19-41)
Aleksandar Bošković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„Eshatološka“ rasprava o budućnosti antropologije.Koncept krize antropologije u zborniku "The End of Anthropology" (43-54)
Suzana Ignjatović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ljubav u doba postapokalipse – načini zamišljanja ljubavi nakon kraja sveta (55-74)
Ana Banić-Grubišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Postupci konstrukcije svog prostorа u južnoslovenskoj usmenoj lirici (75-94)
Ana Vukmanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Mit o Uicilopoćtliju – dijahronijska i strukturalna interpretacija (95-111)
Igor Seke
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Semiološka analiza poljskih pozorišnih plakata (113-133)
Uroš Nedeljković, Jelena Nikolić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Postmodernističko oglašavanje (135-149)
Bojana Radenković Šošić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Creating context: Ethnography and local concept “both a man and a woman” in the Roma community in Skopje (151-163)
Ines Crvenkovska-Risteska
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Preduzetnici u očima društva: o uzrocima negativne percepcije preduzetnika na primeru komentara čitalaca elektronskih medija u tranzicijskoj Srbiji (165-185)
Vesna Trifunović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Novi istorizam: tekst i kontekst (187-206)
Violeta M. Vesić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Iz drugih društvenih i humanističkih nauka

A Coffin Dispersed: Case-study of 21st Dynasty Coffin Fragments (Timişoara 1142-1146, Budapest 51.325) (209-221)
Branislav Anđelković, Emily Teeter
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Performanse tržišta rada u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini iz rodne perspektive (223-246)
Isidora Jarić, Ognjen Radonjić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Analitički postupak narcisoidne analize (247-254)
Nina Kulenović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„Negde, tu iza duge“: predstave o Evropskoj uniji u svetlu tekućih evrointegracija Republike Srbije (255-258)
Marija Brujić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Orahovačka hronika (258-261)
Ivana Gačanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Usamlјenost i preispitivanje antropološke vizije (261-265)
Žarko Trebješanin
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronike

Prof. dr Vesna Vučinić Nešković – nova predsednica Svetskog saveta antropoloških asocijacija (WCAA) (267)
Danijela Velimirović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Obaveštenje

Obaveštenje o dodeli nagrade "Dušan Bandić" za 2014. godinu Nikoli Pavkoviću (269)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uputstva autorima

Upustva autorima na srpskom (271-275)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Upustva autorima na engleskom (276-280)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik