Sveska 69 2005

Гласник Етнографског музеја

Научни радови

Реч уредника (9-10)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Маска и лице (11-17)
Bojan Jovanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Митска бића источне Србије (19-24)
Sofija Kostić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПЕЛЕН ИЗМЕЂУ МИТА И СТВАРНОСТИ (25-30)
Sofija Kostić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

БОЖИЋНИ ОБИЧАЈИ У НИШУ И ОКОЛИНИ (31-45)
Iva Trajković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

РЕЛИГИЈСКА УЛОГА, ФУНКЦИЈА И СТАЊЕ ЦРКАВА БРВНАРА У КРАЉЕВАЧКОЈ ОПШТИНИ (47-76)
Irena Gvozdenović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ОКВИР ЗА ФУНКЦИОНАЛНУ КЛАСИФИКАЦИЈУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ РУРАЛНОГ ПОКУЋСТВА (77-88)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Стручни радови

ТЕХНИКЕ ВЕЗА НАЈЧЕШЋЕ ЗАСТУПЉЕНЕ НА ПРЕДМЕТИМА ИЗ СРБИЈЕ У ЗБИРЦИ ВЕЗ И ЧИПКА (89-95)
Irena Fileki
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ФУРУНЏИЈСКИ ЗАНАТ (97-110)
Hristifor Crnilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ОД ФУРУНЏИНИЦЕ ДО ПЕКАРЕ (111-132)
Dragana Stojković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ИЗРАДА ПЕЋИ ОД БЛАТА У БЕГЕЧУ (133-146)
Danka Višekruna
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА БАШТИНА И ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ (147-160)
Vesna Bižić-Omčikus
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МУЗЕЈСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ – МЕТОДОЛОГИЈА РАЗВОЈА, ПРИМЕНА И ПЕРСПЕКТИВА (161-173)
Vesna Bižić-Omčikus, Miroslav Mitrović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Прикази и критике

М. Ю. МАРТыНОВА, МИР ТРАДИЦИй И МЕЖУКУЛь­ТУРНОЕ ОБщЕНИЕ В ПОМОщь­ ШКОЛь­НОМУ УЧИТЕЛЮ (207-208)
Sofija Kostić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПЈЕР КЛАСТР, АРХЕОЛОГИЈА НАСИЉА (208-210)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПЈЕР КЛАСТР, ХРОНИКА О ГВАЈАКИ ИНДИЈАНЦИМА (210-211)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЈОВАН Р. ЋАЛАСАН, ЗНАМЕНИТИ ЉУДИ ПИВЕ (211-212)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ДАНКА ЛАЈИЋ-МИЈХАЈЛОВИЋ, СВАДБЕНИ ОБИЧАЈИ И ПЕСМЕ ЦРНОГОРАЦА У БАЧКОЈ (213-214)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СЕЛО У ЦРНОЈ ГОРИ (214-215)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СРЕТЕН ПЕТРОВИЋ, СРПСКА МИТОЛОГИЈА У ВЕРОВАЊУ, ОБИЧАЈИМА И РИТУАЛУ (216-217)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПОВОДОМ ИЗЛОЖБЕ: ПРОИЗВОДИ СТАРИХ ЗАНАТА, МУЗЕЈА У СИРОГОЈНУ (217-219)
Dušan Drljača
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ ТКАЧКЕ УМЕТНОСТИ WEAVING ART MUSEUM (219-220)
Marina Cvetković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

АСТРА – МУЗЕЈ РУМУНСКЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ НАРОДНЕ КУЛТУРЕ (220-221)
Vera Šarac-Momčilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПРАВОСЛАВЦИ У ТРСТУ, ГРЦИ И СРБИ У ИСТОРИЈИ ЈЕДНОГ ГРАДА (222-222)
Ranko Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Хроника

ЧЕТВРТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЕТНОГРАФСКИХ МУЗЕЈА ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ (195-198)
Vera Šarac-Momčilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СЕМИНАРИ О МУЗЕЈСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ (199-204)
Vesna Bižić-Omčikus
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МУЗЕЈИ У СВЕТУ (205-206)
Ranko Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Библиографија

ПРИЛОГ БИБЛИОГРАФИЈИ: КАМЕН У ЖИВОТУ, ОБИЧАЈИМА И ВЕРОВАЊИМА НАШЕГ НАРОДА (231-331)
Ljubomir Andrejić, Sofija Kostić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

In memoriam

АРХИТЕКТА РАНКО ФИНДРИК (1922-2004) ЖИВОТ ПОСВЕЋЕН НАРОДНОЈ АРХИТЕКТУРИ (175-194)
Miloš Knežević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Извештаји

XIII МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА (223-230)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik