Sveska 71 2007

Гласник Етнографског музеја

Научни радови

РЕЧ УРЕДНИКА (9-11)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

РУРАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ИДЕНТИТЕТИ МАЊИНА У ПЕРИОДУ ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ: ОГЊАНОВО У ЈУГОЗАПАДНОЈ БУГАРСКОЈ (15-38)
Gordana Gorunović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

АНТРОПОЛОШКО ПРОУЧАВАЊЕ МАРГИНАЛНИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА: МЕТОДОЛОГИЈА ТЕРЕНСКОГ РАДА (39-52)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

О НЕКИМ ПРОБЛЕМИМА СПОНТАНОГ ПРИСТУПА У ТЕРЕНСКОМ РАДУ (53-61)
Sonja Rizoska Jovanovska, Saša Srećković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОМУНИКАЦИЈА С ТРАДИЦИЈОМ НА ПРИМЕРУ ПОГРЕБНОГ РИТУАЛА У ШАЈКАШКОЈ, ТИМОЧКОЈ КРАЈИНИ И ПИРОТСКОМ РЕГИОНУ (63-87)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

РЕЗУЛТАТИ РЕКОГНОСЦИРАЊА СЕОСКИХ НАСЕЉА СМЕДЕРЕВСКЕ ОПШТИНЕ, ОБИЧАЈИ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА (89-111)
Gordana Miletić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПРОМЕНЕ У ДЕМОГРАФСКОЈ СТРУКТУРИ ЗАВОЈА, ВЕЛИКЕ И МАЛЕ ЛУКАЊЕ КАО ПОСЛЕДИЦА ПОТАПАЊА СЕЛА (113-118)
Sofija Kostić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Стручни радови

НАРОДНА МЕДИЦИНА У ПОДВЕЛЕЖЈУ КОД МОСТАРА (119-142)
Danka Višekruna
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ХРОНИКА КРАКАРСКЕ ВЕЧЕРИ 2003-2007. ГОДИНЕ (143-157)
Branko Ćupurdija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ОД ИЗЛОЖБЕ ГРОЖЂА ДО ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ (159-168)
Gordana Miletić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЖЕНСКА СУКЊА ЏУБЛЕТА/ЏУПЕЛЕТА ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ОДЕВНИХ ПРЕДМЕТА ИЗ ЗБИРКЕ НАРОДНИХ НОШЊИ ЦРНЕ ГОРЕ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ (169-190)
Mirjana Menković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

АБАЏИЈСКИ ЗАНАТ У КРАГУЈЕВЦУ И ОКОЛИНИ У XIX И ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА (191-226)
Nataša Nikolić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЧИНИЈА (227-228)
Olga Zirojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Прикази и критике

ДР НОВО ВУЈОШЕВИЋ, СЕЛО У ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ – ЗАПИСИ О СЕЛУ И СЕЉАШТВУ (249-251)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МИЛИВОЈЕ Д. МИЛОСАВЉЕВИЋ, КОРИЋАНИ, СЕЛО У ШУМАДИЈИ (251-252)
Ljubinko Radenković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МАТИЈА М. ВУКСАНОВИЋ, ВЛАДИМИР А. ЛУКШИЋ, СВАДБЕНИ ОБИЧАЈИ У СПИЧУ (252-253)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЉИЉАНА ГАВРИЛОВИЋ, КУЛТУРА У ИЗЛОГУ: КА НОВОЈ МУЗЕОЛОГИЈИ (253-255)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МИЛОШ МАТИЋ, ВРАТА – КАПИЈА ДВА СВЕТА (255-256)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

РАЈКА БОРОЈЕВИЋ, ИЗ ДУПЦА У СВЕТ (256-258)
Vesna Bižić-Omčikus
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МИЛОШ МАТИЋ, МАРКО СТОЈАНОВИЋ, ДРВО ПОД ПРСТИМА, ТАКТИЛНО ДОСТУПНА ИЗЛОЖБА (258-259)
Marija Šćekić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Хроника

ГОВОР АКАДЕМИКА МИРОСЛАВА ПАНТИЋА ПРИЛИКОМ ОТКРИВАЊА БАРЕЉЕФА ГВОЗДЕНУ ЈОВАНИЋУ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ (13-14)

Informacije o članku | PDF | Apstrakt

НАГРАДА МИХАЈЛО ВАЛТРОВИЋ ЗА 2006. ГОДИНУ (229-231)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ XVI МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА (233-241)
Saša Srećković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПОСЕТА Г-ЂЕ ОГОТ НОС ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ 19-26.05.2007. ГОДИНЕ (243-247)
Mirjana Menković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

In memoriam

ЗОРАН БЛАГОЈЕВИЋ АКАДЕМСКИ СЛИКАР 1947-2007 (261-263)
Vesna Dušković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik