Sveska 72 2008

Гласник Етнографског музеја

Научни радови

РЕЧ УРЕДНИКА (9-10)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ВОЖД И ЊЕГОВИ УСТАНИЦИ У СВЕТЛУ И СЕНЦИ ЊЕГОВИХ КАРАКТЕРНИХ ОСОБИНА (11-24)
Bojan Jovanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СРПСКА АНТРОПОЛОГИЈА У ПРВОЈ ДЕЦЕНИЈИ ДВАДЕСЕТПРВОГ ВЕКА (25-40)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

О НАУЧНОМ РАДУ И НАШЕМ УНИВЕРЗИТЕТУ (СТО ГОДИНА КАСНИЈЕ) (41-50)
Miloš Milenković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ДАРИВАЊЕ И РАЗМЕНА ДОБАРА У БЕЛИЦИ – ЕТНОГРАФСКА ГРАЂА (51-72)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СТРУКТУРА ИГРОКАЗА И НАРОДНО ГЛУМОВАЊЕ У ОБРЕДНОЈ ПРАКСИ У СРБИЈИ (73-91)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ТЕЛО И ТЕЛЕСНОСТ У АНТРОПОЛОШКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ (93-105)
Anđa Srdić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

УРБАНА МИТСКА БИЋА (102-114)
Sofija Kostić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Стручни радови

НАРОДНА УМЕТНОСТ – ПОТРЕБА ЗА СТВАРАЊЕМ И ДОЖИВЉАВАЊЕМ (115-125)
Irena Fileki
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ВРАЧАЊА, ГАТАЊА И БАЈАЊА, ПРИМЕРИ ИЗ ВОЈВОДИНЕ (127-145)
Danka Višekruna
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОНЂЕ И УБРАДАЧИ У ЕТНОЛОШКОЈ ЗБИРЦИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО (147-157)
Gordana Pajić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МЕТОДЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ ТЕКСТИЛНИХ ПРЕДМЕТА У МУЗЕЈУ (159-164)
Zorica Sokolović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Прикази и критике

ДР ВЕСНА МАРЈАНОВИЋ, МАСКЕ, МАСКИРАЊЕ И РИТУАЛИ У СРБИЈИ (213-216)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ДР ЗОРАН ГУДОВИЋ, СЕЛО И СЕЉАШТВО (217-218)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Хроника

О НАУЧНОЈ ДЕЛАТНОСТИ АНТРОПОЛОШКОГ ДРУШТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ (165-189)
L. I. Tegako
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ТАКМИЧЕЊЕ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА И ФОЛКЛОРНИХ АНСАМБАЛА СРБИЈЕ НА ФЕСТИВАЛУ „ЂАКОВИ ДАНИ“ (191-196)
Vera Šarac-Momčilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

22. СВЕТСКИ КОНГРЕС ИГРЕ, АТИНА (197-199)
Miroslav Mitrović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

РАЗМИШЉАЊА О ЈЕДНОМ АНГАЖОВАНОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ (201-204)
Saša Srećković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Извештаји

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ XVII МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА (205-212)
Saša Srećković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik