Sveska 1 2010

Гласник Етнографског института

Naučni članci

Рађање олимпијског пламена: античка Грчка и европски идентитет (II) (7-25)
Miroslava Malešević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Aндрићева докторска дисертација у светлу односа Истока и Запада (27-37)
Kim Djihyang
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Смрт у медијима (39-55)
Aleksandra Pavićević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Чији „Рођак са села“? Идеолошко читање једног медијског текста (57-68)
Tijana Cvijetičanin
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Зашто се први мачићи у воду бацају? – Иконичност лексема мачка и кот (I) (69-83)
Ivana S. Bašić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Вид и виђење: режими знања и апропријација других у етнографским музејима и етнографском филму (85-99)
Marina Simić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Институционализоване хуманитарне акције и етничка дистанца на примеру Грка и Срба данас (101-111)
Gordana Blagojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Род у природи, граматици и друштву (113-127)
Jovanka Radić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Трансфер и контратрансфер у етнографским истраживањима (129-139)
Sanja Zlatanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Метафоре у оквиру политичког дискурса (141-155)
Jovana Diković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Интернет као терен: пример сакупљања фолклорне грађе (157-168)
Vesna Trifunović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Приче мачванских Рома: наратив као стратегијa учења (185-200)
Jelena Čvorović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Традиција поново Стратегијски концепт савремених проучавања традиционалне духовне културе Срба – сажети осврт (201-215)
Ivica Todorović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučna polemika i prikazi

Зборник радова са научног скупа Димитрије С. Лукатос и грчка лаографија, 2008. 244 стр (217-219)
Gordana Blagojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Лингвогеографска слика власотиначког краја Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају, Институт за српски језик САНУ, Монографије 5, Београд, 2008, 247 страна (221-226)
Dragana Ratković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Русаље у светлу савремених антрополошких теорија о опседнутости Данијел Синани, Русаље, Етнолошка библиотека књига 41, Српски генеа- лошки центар, Београд 2009, 336 стр. (226-228)
Jovana Diković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik