Sveska 1 2009

Гласник Eтнографског института САНУ

Naučni članci

Пут олимпијског пламена: Пекинг као чувар култа античке прошлости европских нација (I) (9-25)
Miroslava Malešević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Музички жаргон младих (I) (27-50)
Sofija Miloradović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Књижевно дело Боре Станковића и Врање: идентитетске стратегије, дискурси и праксе (51-69)
Sanja Zlatanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ревитализација етничког идентитета Немаца у Сремским Карловцима (71-92)
Aleksandar Krel
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Кулинарско умеће у медијима (93-106)
Dragana Radojičić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Меснице – средњовековни назив за зимски мрсни циклус (107-117)
Stanoje Bojanin
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Црвенило очију Мрачног господара (119-133)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Типизација приватника у периоду прве транзиције: пример домаћих серија (135-146)
Vesna Trifunović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Прилог проучавању универзалних образаца у културним феноменима на примеру српске грађе (147-174)
Ivica Todorović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Христијанизација народних обичаја - пример воловске богомоље (175-188)
Milina Ivanović Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Општи принципи истраживања лексике традиционалне материјалне културе (189-200)
Ljiljana Nedeljkov
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Eтнолошкa/антрополошкa научнa продукцијa у периоду транзиције (201-221)
Miroslava Lukić-Krstanović, Zorica Divac
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Дани жалости и време успомена. Смрт, сахрана и сећање/памћење јавних личности у Србији у време социјализма и после њега (223-238)
Aleksandra Pavićević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Мраморови по Београду. Спомен-обележја погинулима (239-252)
Lasta Đapović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Funkcija „konkretnog Boga“ (253-260)
Ines Prica
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Век Леви-Строса (261-268)
Aleksandar Bošković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Bibliografija

БИБЛИОГРАФИЈА : EТНОЛОШКА / АНТРОПОЛОШКА НАУЧНА ПРОДУКЦИЈА У ПЕРИОДУ ТРАНЗИЦИЈЕ (287-313)
Biljana Milenković Vuković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Etnografska građa

Ускршњи обичаји – слике из сећања Срба у Мађарској. Грађа и коментари (269-286)
Милеса Стефановић-Бановић
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučna polemika i prikazi

Ilijа Stаnovčić, Ubli hercegnovski u pisаnim izvorimа i sjećаnju. (315-323)
Dragana Radojičić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Milinа Ivаnović – Bаrišić, Kаlendаrski prаznici i običаji u podаvаlskim selimа (315-323)
Vesna Trifunović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Dа li su žene u prednosti, (Vlаdislаv Đorđević, Prednosti ženа) (315-323)
Aleksandra Pavićević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Shranli smo jih v bančah:Slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = Contributo lessicale alla conoscenza dell'abbigliamento in Val Canale (315-323)
Sofija Miloradović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronika

Шеста бугарско-српска конференција у Варни (325-327)
Srđan Radović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

In memoriam

Др Никола Пантелић 1930-2009 (329-331)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik