Sveska 3 2014

Tema broja: Arheologija. Urednici teme broja: Zorica Kuzmanović i Vladimir V. Mihajlović

Naslovna strana

Impresum (549-555)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Tema broja - naučni članci

Zanat arheologa i dijalog sa javnošću (563-573)
Staša Babić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Predmeti ili narativi. Arheološke postavke u Srbiji: utemeljenje muzejske arheologije (575-596)
Tatjana Cvjetićanin
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Arheologija u javnosti i medijima: kratak uvod u teorijske osnove dijaloga o nasleđu (597-607)
Ivan Vranić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Od informacije do poruke: arheologija i mediji u Srbiji (609-624)
Jasna Vuković, Miroslav Vujović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Muzejski kurs i arheologija tokom II svetskog rata u Beogradu (625-645)
Aleksandar Bandović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„Globalno” vs. „lokalno”: dva čitanja teorijsko-metodoloških pozicija Branka Gavele (647-668)
Vladimir V. Mihajlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Arheološki izlet u pograničnu koloniju (669-695)
Aleksandar Palavestra
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„Nubijski” strelci u Avarisu: Studija kulturno-istorijskog mišljenja u arheologiji Egipta (697-721)
Uroš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uobličavajuća moć ideologije: politička transformacija predinastičkog Egipta (713-722)
Branislav Anđelković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„O, Vladimire, kralju dukljanski, tvrda glavo, srce ponosito!” Isaija Berlin i devetnaestovekovne interpretacije Života Svetog Vladimira od Zete (723-761)
Stefan Trajković Filipović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučni članci

„Internacionalizacija” ličnih imena: Goranci u Beogradu i Nemci u Vojvodini (765-778)
Jadranka Đorđević-Crnobrnja, Aleksandar Krel
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Nova srpska antropologija

Nova srpska antropologija (781-782)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Antropologija fudbala (783-803)
Ivan Kovačević, Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Granice i tumačenja. Marko A. Janković, Vladimir D. Mihajlović and Staša Babić (eds.) The Edges of the Roman World. 2014. Newcastle: Cambridge Scholars. 265 pp (805-806)
Vladimir V. Mihajlović, Monika Milosavljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

O Nikoli Vuliću. Irena Ljubomirović. Nikola Vulić – istoričar antike. 2013. Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu. 265. str. (807-809)
Aleksandar Bandović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronike

19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2013, Pilsen, Czech Republic (811-812)
Monika Milosavljević, Vladimir V. Mihajlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

20 th Annual Meeteing of the European Association of Archaeologists 2014, Istanbul, Turkey (812-814)
Zorica Kuzmanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World 2, Istraživačka stanica Petnica, Srbija (814-816)
Marko A. Janković, Aleksandar Bandović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik