Sveska 2 2016

Tema broja: Antropologija horora Urednik teme broja: Marko Pišev

Naslovna strana

Impresum (299-311)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Reč urednika

Antropologija horora: teorijski izazovi i epistemološki potencijali (315–325)
Marko Pišev
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Tema broja - naučni članci

Horor i zlo (327–349)
Marko Pišev
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Tri paradigme horora (351–372)
Dejan Ognjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Užasnutost i opčinjenost večitim telom: mumija u ranoj horor književnosti (373–392)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

The final girl on the freeway: Adaptation and appropriation of a fairy tale (393–411)
James Kloda
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Sjedinjene Države “Zombilenda”: migracije u popularnoj kulturi na primeru epidemije zombija (413–434)
Marina Mandić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Haunting Lessons (435–454)
Joscelyn Jurich
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučni članci

Junaci našeg doba: Lik narko-bosa u kolumbijskim telenovelama (457–475)
Diana Palaversich
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Kjubrikovo čitanje Bardžisa: Značaj kostima za razumevanje Paklene pomorandže (477–495)
Dijana Metlić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Jugoslovenski „crni talas“ i kritički diskurs: preispitivanje prošlosti, kritika sadašnjosti i anticipiranje krize (497–518)
Sanja Lazarević Radak
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Exploring Limbo: The experience of job-loss and unemployment in a jewellery city in Italy (519–537)
Michele F. Fontefrancesco
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ekonomija nestašice: proizvodnja, distribucija i potrošnja odeće u socijalističkoj Jugoslaviji u doba dirigovane ekonomije (1945 – 1951) (539–557)
Danijela Velimirović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Lenjinov mozak: o jednom pokušaju „materijalističkog zasnivanja genijalnosti“ (559–581)
Milan Subotić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Višejezičnost kao habitus: Diskurs banatskih Nemaca o periodu između dva svetska rata (583–600)
Aleksandar Krel, Marija Mandić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Leksičke transferencije u govoru Srba u Nemačkoj: na primeru srpske zajednice u Ingolštatu, Bavarska (601–626)
Julijana Vuletić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik