Sveska 1 2020

Tema broja: Migranti i književnost. Urednica broja: Dragana Antonijević

Impressum

Impressum

Redakcija

PDF (1-15)

Reč urednika

Reč urednika: migranti i književnost

Dragana Antonijević

PDF (19-20)

Editorial: Migrants and Literature

Dragana Antonijević

PDF (21-23)

Iz drugih društvenih i humanističkih nauka

The Image and the Cult: The Icon of Joyful Lady of Bač

Nikola Piperski

PDF (335-348)

Izaberite jezik