Sveska 1 2005

Гласник Eтнографског института САНУ

Naučni članci

Australian Kinship (9-19)
Lyle B. Steadman
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„История повседневности“ и этнографическое исследование быта: расхождения и пересечения (21-34)
Nаtаlья L. Puškаrevа
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Gypsy Ethnic Socialization in Serbia (35-47)
Jelena Čvorović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета: пример Срба у Будимпешти и околини (51-64)
Mladena Prelić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Етнокултурна дуалност и (етнички) стереотипи (67-80)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Свакодневица у енклави (83-91)
Sanja Zlatanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Етницитет и интеграција у историјском контексту. Срби у Темишвару (93-103)
Mirjana Pavlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ставови Срба повратника о етничком идентитету Срба и Хрвата (105-119)
Slađana Baroš
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Смјешани бракови (121-133)
Marija Crnić Pejović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„Оправослављење“ идентитета српске омладине (135-150)
Miroslava Malešević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

О рецепцији црквене византијске музике у Београду крајем 20. и почетком 21. века (153-170)
Gordana Blagojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Веронаука и(ли) евронаука: критика елемената реформе образовања 2000-2003 (173-184)
Jana Baćević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Шта ради и где седи „Бели анђео“? (187-194)
Aleksandra Pavićević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Појединац и породица (197-212)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Полна припадност и наслеђивање (213-221)
Jadranka Đorđević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Джендър в български пословици (223-230)
Elenа Uzenevа
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Кречане/клачине – занат који је изумро (233-239)
Dragana Radojičić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Етнографско тумачење публике. EXIT NOISE SUMMER FEST (241-260)
Miroslava Lukić-Krstanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Идентитет у 'виртуелној заједници': случај форума „Знак Сагите“ (263-274)
Ivan Đorđević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Дневник о цунамију (277-291)
Srđan Radović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Задушнице – вид комуникације живих са мртвима (293-304)
Milina Ivanović Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Привиђења у западној Србији (307-318)
Danijel Sinani
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Фолклорни текст у процесу заборава (321-334)
Marija Ilić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Pregledni članci

Етнолошка наука у Русиjи. Нови проjекти Института за етнологиjу и антропологиjу Руске академиjе наука (337-349)
Marina Martinova
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Традиционалне такмичарске дечје игре као инструмент социјализације деце у Товаришеву (351-364)
Aleksandar Krel
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Зла судбина дeце сурових родитеља (367-380)
Lasta Đapović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Старовлашки Ера ивањичког краја у Цвијићево и данашње време (381-388)
Desanka Nikolić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Алтернативна медицина – исцелитељи душе (389-400)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučna polemika i prikazi

Džared Dajmond, Mikrobi, puške i čelik. Sudbine ljudskih društava (401-412)
J. Philippe Rushton
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Џаред Дајмонд, Микроби, пушке и челик. Судбине људских друштава Досије и Службени лист СЦГ, Београд, 2004. 452 стр (413-416)
Aleksandar Palavestra
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Скривене мањине на Балкану. ур. Биљана Сикимић Балканолошки институт САНУ, Посебна издања 82, Београд 2004 (417-420)
Mladena Prelić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Дидара – прича о ходању „изван линија“ Мирослава Малешевић, Дидара – животна прича једне Призренке Етнолошка библиотека (књига 14), Београд, 2004 (420-423)
Ildiko Erdei
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Тома Миленковић, Калмици у Србији 1920-1944 Београд 1998, 5-241 (423-427)
Milina Ivanović Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Љубивоје Костић, Мостови причају Часопис „Изградња“, Београд 2004. 430 стр. (427-429)
Goran M. Babić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Светислав Вученовић, Урбана и архитектонска конзервација, том 1: Свет – Европа Друштво конзерватора Србије, Београд 2004, 405 стр. (429-430)
Goran M. Babić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik