Sveska 1 2010

Etnoantropološki problemi

Naučni članci

Antropologija i žanr: naučna fantastika – komunikacija identiteta (17- 34)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uticaj Johanesa Fabijana na Kloda Levi-Strosa (35 - 49)
Miloš Milenković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Maskulinitet kao alternativni parametar etničkog identiteta: Crnogorci u Lovćencu (51 - 67)
Saša Nedeljković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Legenda o starom obućaru i Metro kartici (69 - 83)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Romski hip hop kao multikulturalistički saundtrek. R-point: Pedagogija jedne politike (85 - 108)
Ana Banić-Grubišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Iz drugih društvenih i humanističkih nauka

Prihvatanje evropskih standarda u oblasti ekonomskog prava i (anticipirane) kulturne promene u Republici Srbiji (111 - 135)
Marko Milenković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Arheologija i etnicitet (137 - 149)
Staša Babić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Refleksivno mišljenje – zamena za analogiju? Primer debate o antičkoj ekonomiji (151 - 164)
Zorica Kuzmanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Antropologija roda praistorijskih populacija: Slučaj "pogrešno" orijentisanih grobova na mokrinskoj nekropoli (165 - 182)
Marko Porčić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Board Games Reconsidered: Mancala in the Balkans (183 - 209)
Vesna Bikić, Jasna Vuković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Pregledni članci

Collective identity and dance in modern urban Greece (213 - 221)
Dimos Davoras, Filippos Filippou, Maria Genti, Dimitris Goulimaris, Vasilis Serbezis
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Lidija Radulović, Pol/rod i religija. Konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba. 2009. Beograd: Srpski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta (223 - 225)
Marija Ristivojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Konrad Paul Liessemann, Teorija neobrazovanosti: Zablude društva znanja. 2008. Zagreb: Jesenski i Turk (225 - 230)
Ivana Gačanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ivan Đorđević. Antropologija naučne fantastike - tradicija u žanrovskoj književnosti. 2009. Beograd: Etnografski institut SANU, Posebna izdanja 68. (230 - 231)
Srđan Radović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Douglas J. Davies, Anthropology and theology. 2002. Oxford/New York: Berg, pp. 236 (231 - 235)
Aleksandra Đurić-Milovanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronike

Naučni skup "Naš svet, drugi svetovi. Antropologija, naučna fantastika i kulturni identiteti" (237- 239)
Danijel Sinani
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Obaveštenje

Dodela nagrade "Dušan Bandić" za 2009. godinu Slobodanu Naumoviću (241)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uputstva autorima

Uputstva autorima (na srpskom) (243 - 248)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uputstva autorima (na engleskom) (249 - 254)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik