Sveska 1 2006

Гласник Eтнографског института САНУ

Naučni članci

Доброчинство и добротворност: концепт поклона и реализација заједнице у Грчкој (9-23)
Eleftherios Alexakis
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„То су биле тешке године...“ Усмена сведочења Влаха о затвореништву у Пожаревцу, у Србији (25-37)
Kalliopi Panopoulou
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Колонија Срба у Солуну (39-45)
Gordana Blagojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Стереотипи о Грцима у српском језику (47-55)
Stana Ristić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Представе о Грцима у Вуковом корпусу епских песама (57-67)
Ivana Konjik
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Европа: криза идентитета (69-86)
Miroslava Malešević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„Да Винчијев код“ – пробни камен припадности (87-100)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Употреба традицијских мотива у домаћој научно- фантастичној књижевности (101-111)
Ivan Đorđević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Електронски фолклор тинејџера: SMS поруке (113-125)
Tijana Cvijetičanin
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Киоск – критички оглед из урбане/политичке антропологије (127-143)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Значење и функција митских топоса „новокомпоноване културе“. Kомпаративна анализа медијских биографија Мирослава Илића и Жељка Јоксимовића (145-159)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„Идеални етнограф“ (161-172)
Miloš Milenković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Магија без магичног: нови приступ (173-187)
Jelena Čvorović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Управљање ризиком од ХИВ и ХЦВ у оквиру приватног стамбеног простора међу београдским интравенским корисницима дроге (189-199)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Кондом као симбол професионалности код особа које се баве сексуалним радом у Београду (201-217)
Slađana Baroš
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Породичне и брачне (не)прилике у Србији (19. век) (219-232)
Zorica Divac
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Друштвени положај сеоских жена у фокусу једног развојног пројекта (233-243)
Dragana Stjepanović-Zaharijevski
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Oдевање и мода (245-257)
Milina Ivanović Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ношња из Врчина (259-270)
Dragana Radojičić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Хришћанска и претхришћанска димензија ритуала литијског опхода (271-287)
Ivica Todorović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„Друштво Огањ за спаљивање мртваца у Београду“: развој, идеје и симболи (289-303)
Aleksandra Pavićević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Националност као традиционална култура у Етнографском Музеју у Београду: истраживање музејске модернистичке праксе (305-318)
Marina Simić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Промене стратегије етничког идентитета Немаца у Суботици у другој половини 20. века (319-332)
Aleksandar Krel
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Божићни обичаји Срба у Темишвару (333-344)
Mirjana Pavlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Јован Мишковић – заборављени етнограф и географ (345-360)
Lasta Đapović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Антропологија, туризам и транзиција: концепције о развоју туризма у Књажевцу (377-388)
Jana Baćević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Релативизам и антропологија (389-402)
Srđan Radović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Пријем структурализма на примеру проучавања обреда прелаза у етнологији и антропологији Србије (403-413)
Ana Prodanovic
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Етноботаника – нова дисциплина (415-431)
Ivana Grubišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Etnografska građa

Архивска грађа – примарни извори (433-444)
Marija Crnić Pejović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Етнографска грађа у делу Јована Мишковића 1. део (445-473)
Biljana Milenković Vuković, Lasta Đapović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučna polemika i prikazi

Политика и сећање на Балкану – грчко виђење Црне Горе (19. век – први светски рат) (475-476)
Gordana Blagojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Зборник радова из науке, културе и умјетности, БОКА 25 Херцег Нови, 2005. (476-482)
Marija Crnić Pejović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Бранко Ћупурдија, Породица колониста у Бајмоку 1945-1948, Београд 2005. (482-486)
Milina Ivanović Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik