Sveska 75 2011

Гласник Етнографског музеја у Београду

Научни радови

ПОСМРТНЕ ФОТОГРАФИЈЕ ИЗ ЗБИРКЕ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ЈАГОДИНИ (11-32)
Jasmina Trajkov
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ИЗ КОЛЕКЦИЈА ФОТОГРАФИЈА СТАНОВНИКА СЕЛА ЂУРЧИЋА НА ПАПУКУ (33-62)
Borislava Vučković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЦРКВЕ ИЗ СНОВА (63-71)
Bojan Jovanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СОБА АЛАТУРКА У МУЗЕЈУ РАС У НОВОМ ПАЗАРУ (73-86)
Muradija Kahrović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

О БЕЛОПАЛАНАЧКОЈ НАРОДНОЈ НОШЊИ (87-117)
Vjera Medić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПРОИЗВОДЊА СУКНА У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ НА ПРИМЕРУ СУКНЕНИХ ПРЕДМЕТА У МУЗЕЈСКИМ ЗБИРКАМА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ВАЉЕВУ (119-130)
Gordana Pajić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Крајпуташи у урбаним срединама (131-154)
Danilo Trbojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ФЕСТИВАЛИ ФОЛКЛОРА КАО НАЧИН ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА У БиХ (155-174)
Slobodanka Nikolić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЕТНОЛОШКИ ФИЛМ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ (175-191)
Vanja Balaša
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Visual Anthropology : Bridging Art and Science (193-201)
Nena Toth
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КАДА СЕ ПЕВАЛО У СРЕМСКОМ СЕЛУ БУКОВЦУ (203-236)
Danka Višekruna
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Прикази и критике

Ђурановић П., Александар, (2011) Хришћански празници и народни обичаји Срба у Даљу (247-249)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Нематеријално културно наслеђе Турске (249-250)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Хроника

ДЕЛАТНОСТ У МАНАКОВОЈ КУЋИ (251-259)
Dragana Stojković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ XIX МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА (261-269)
Saša Srećković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ГОДИШЊИ САСТАНАК ICOM-овог КОМИТЕТА ЗА КОСТИМ (271-290)
Mirjana Menković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОНФЕРЕНЦИЈА „MUSEUMS AND COMMUNITY / OUTREACH WORK“, БЕОГРАД, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР REX, 16-17. СЕПТЕМБАР 2011. (291-295)
Mirjana Kraguljac Ilić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОНФЕРЕНЦИЈА “CONTEMPORARY COLLECTING ON HOT TOPICS”, БЕОГРАД, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РЕКС, 8–10. ЈУН 2011. (297-301)
Mirjana Kraguljac Ilić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОНФЕРЕНЦИЈА „CONTEMPORARY COLLECTING ON HOT TOPICS – NEW ROLE OF THE MUSEUMS AND CULTURAL INSTITUTIONS“, БЕОГРАД, 8. ЈУН 2011. ГОДИНЕ (303-305)
Jelena Savić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ИЗВЕШТАЈ СА ТРИБИНЕ „СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ: АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ФИНАНСИРАЊА МУЗЕЈА: СПОНЗОРСТВО, ДОНАТОРСТВО, ФОНДОВИ И ПРОЈЕКТИ“ (307-309)
Jelena Savić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Зубун 2010 – Српски фолклор у савременом модном дизајну (311-313)
Mirjana Menković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

БИРО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ ДРЖАВНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА САД IV ПРОЈЕКТ (IV PROJECT) ЗА СРБИЈУ (315-324)
Mirjana Menković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Осврт

МУЗЕЈСКЕ ГОДИНЕ БОРИВОЈА ДРОБЊАКОВИЋА (237-245)
Davor Petrović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Реч уредника

Reč urednika (9-10)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik