Sveska 76 2012

Гласник Етнографског музеја

Научни радови

СМИСАО ВЕРОВАЊА У СУДБИНУ (11-18)
Bojan Jovanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

THE EXHIBITION OF THE OTTOMAN HERITAGE – FROM COLLECTIVE MEMORY TO THE MUSEUM DISPLAY (19-41)
Sirie Therese Sollie
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ОБРЕДНЕ ПОВОРКЕ, ИГРОКАЗИ И ЛИТУРГИЈСКЕ ДРАМЕ У ЗИМСКОМ ЦИКЛУСУ ОБИЧАЈА НА ПРОСТОРУ СРБИЈЕ (43-60)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПОСЛЕДИЦЕ НЕСТРУЧНОГ ПРИСТУПА ПРОБЛЕМУ „НОВИХ РЕЛИГИОЗНИХ ПОКРЕТА“ (61-86)
Danilo Trbojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

БРОЈАНИЦЕ МЕЂУ МЛАДИМА У БЕОГРАДУ (87-104)
Aleksandar Pavlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

(ДЕ)КОНСТРУКЦИЈА ИДЕНТИТЕТА: УЛОГА ДОМОВА КУЛТУРЕ У ПЕРИОДУ 1960–1990. (135-151)
Vesna Đukić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ КРАКАРСКЕ ВЕЧЕРИ: МОГУЋНОСТИ ХРОНИКЕ У ЕТНОЛОГИЈИ И АНТРОПОЛОГИЈИ (153-161)
Branko Ćupurdija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ У ОБНОВИ ТАШМАЈДАНСКОГ ПАРКА 2010–2011. (163-174)
Jelena Miljković-Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ИДЕНТИТЕТ У КОНТЕКСТУ РАЗУМЕВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА (175-182)
Saša Srećković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ИСТРАЖИВАЊЕ ПУБЛИКЕ XX МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА (183-192)
Nataša Jovanović, Stefan Simić, Stefan Stefanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОНСТРУКТИВНА РЕШЕЊА КОРПУСА ПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА (193-212)
Duško Kuzović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ НАОРУЖАЊА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У 19. ВЕКУ (213-220)
Ranko Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

НАЏАЦИ ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ ЕТНОЛОШКОГ ОДЕЉЕЊА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ (221-241)
Vesna Stankov
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЗБИРКА НАРОДНИХ НОШЊИ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ (243-260)
Vera Šarac-Momčilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОЛЕКЦИЈА ЖЕНСКИХ КОШУЉА ДИНАРСКОГ ТИПА ОД КРАЈА 19. ДО СРЕДИНЕ 20. ВИЈЕКА (261-292)
Danijela Đukanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ОРИЈЕНТАЛНО ПРСТЕЊЕ ИЗ ЗБИРКЕ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ (293-301)
Mirjana Marinković, Irena Cijanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СРПСКЕ ПЕСМЕ ПЕВАНЕ У НОВОМ САДУ И ОКОЛИНИ (303-330)
Danka Višekruna
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Прикази и критике

ТАРИК КОЖО, БАЛКАНСКЕ ЧАКИЈЕ И НОЖЕВИ, САРАЈЕВО (2010) (353-354)
Ranko Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ВЛАДИМИР ЂУКАНОВИЋ, СТАРИ ЗАНАТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊА ЛУКА, MУЗЕЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (354-355)
Ranko Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СЕМИНАР „THE ROLE OF YOUTH IN SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE: IMPLEMENTING THE 2003 UNESCO CONVENTION IN SOUTH-EAST EUROPEAN STATES“, СОФИЈА, 24–25. СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ (355-358)
Nataša Mladenović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

АРХЕОЛОШКО И ЕТНОГРАФСКО НАСЛЕЂЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ПРВА СТАЛНА ИЗЛОЖБА МУЗЕЈА У ПРИШТИНИ (358-361)
Jasna Bjeladinović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МУЗЕЈА, 21–22. V 2012. ГОДИНЕ (361-362)
Tatjana Mikulić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Хроника

ИЗВЕШТАЈ О 21. МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА (363-372)
Saša Srećković, Jelena Savić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Библиографија

ЊEГОШ И ЕТНОЛОГИЈА ПРИЛОГ БИБЛИОГРАФИЈИ (1860–2010) (383-401)
Dobrilo Aranitović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

In memoriam

ЈЕЛЕНА ПАНТЕЛИЋ (1942–2012) (373-374)
Danijelka Radovanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

АРХИТЕКТИ БОЖИДАРУ ПЕТРОВИЋУ У СПОМЕН (15.06.1922–28.07.2012) (375-377)
Petar Vlahović, Breda Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ВЕЛИБОР СТОЈАКОВИЋ (БЕОГРАД, 22. МАРТ 1953. – 3. АВГУСТ 2012) (378-382)
Miroslav Niškanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Осврт

ЖИВОТНИ ПУТ АКАДЕМИКА ТИХОМИРА Р. ЂОРЂЕВИЋА (331-338)
Milena Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СРПСКО ЕТНОГРАФСКО НАСЛЕЂЕ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ (NÉPRAJZI MÚZEUM) У БУДИМПЕШТИ (339-352)
Vesna Bižić-Omčikus
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Реч уредника

Реч уредника (9-10)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik