Sveska 77 2013

Гласник Етнографског музеја

Научни радови

Менаџмент сеоске природне и културне баштине in situ: студија села на територији града Панчева (11-27)
Vesna Đukić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ОБИЧАЈИ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА КОД СРБА У БАЧКОЈ (29-53)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ТРАДИЦИЈА, СИМБОЛ И ДЕКОРАЦИЈА У НАРОДНОМ ГРАДИТЕЉСТВУ (55-84)
Dragiša Milosavljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

АРХИТЕКТУРА СЕОСКЕ КУЋЕ ВАЉЕВСКЕ КОЛУБАРЕ И ПОДГОРИНЕ ОД ПОЧЕТКА 19. ДО ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА (85-119)
Živojin Krsmanović, Duško Kuzović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Магазе и качаре у селима на јужним падинама планине Повлен (121-148)
Duško Kuzović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОСОВСКИ ВЕЗ – ДРУШТВЕНИ ЗНАЧАЈ (149-172)
Irena Fileki
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ТЕКСТИЛНА РАДИНОСТ У ОКОЛИНИ БЕЛЕ ПАЛАНКЕ (173-206)
Marina Cvetković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СЕДЕЊКА И СЕДЕЊКАРСКЕ ПЕСМЕ У ДОБРИЧУ (207-225)
Marija Šorak
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

TРАГОМ ЈЕДНОГ МЕЛОДИЈСКОГ ОБРАСЦА (227-250)
Zlata Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Стручни радови

ДЕЦА У КУЛТУРИ МОСТАРСКИХ МУСЛИМАНА (251-263)
Danka Višekruna
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Чишћење металних нити на текстилним музејским експонатима Nd-Yag ласером (265-282)
Slavica Ristić, Danijelka Radovanović, Suzana Polić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Прикази и критике

Ратко Р. Божовић. Природност села. Никшић: Институт за социологију (297-301)
Zoran Gudović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Мина Дармановић, Мирјана М. Менковић. Етнографско наслеђе Косова и Метохије – Одевање и Текстил из збирки Музеја у Приштини и Етнографског музеја у Београду (303-305)
Jasna Bjeladinović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Мирјана Менковић. Грађанска ношња Срба у Призрену у XIX и првој половини XX века (305-306)
Dragana Radojičić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Мирјана Менковић, Јордан Ристић (прир.) Народне ношње Срба на Косову и Метохији у XIX и XX веку (307-308)
Jordan Ristić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Братислава Идвореан Стефановић. Ткане структуре – преплетаји ткања (308-309)
Marina Cvetković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Изложба „Извор вода извирала“: имплементација Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа (310-311)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Осврт

Српско етнографско наслеђе у Бечу : Аустријски етнографски музеј (Österr eichisches Museum für Volkskunde) (283-286)
Vesna Bižić-Omčikus
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Пројекат „Вашари и сабори у Србији“: имплементација Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа (287-289)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Едукативни програм „Управљање музејским збиркама“ (290-292)
Tatjana Mikulić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Округли сто „The contribution of audiovisual productions to the safeguarding of intangible cultural heritage“ (293-295)
Nataša Mladenović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Реч уредника

Реч уредника (9-10)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik